Magiczne miejsca w dolinie Stenavy.

Projekt współfinansowany z programu INTRREG III A, a jego celem jest utworzenie potralu turystycznego z ofertą wirualnego zwiedzania zabytków i niezwykłych miejsc w okolicy Broumovska i sąsiednich przygranicznych regionów Polski.